POLITICA PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Compania Premium Auto, Importatorul oficial Jaguar Land Rover pentru, vă urează bun venit pe pagina sa web şi vă mulțumește pentru interesul manifestat faţă de companie şi produsele si serviciile sale.

Acordăm atenţie detaliata protejării datelor dvs. personale şi vrem să vă simţiţi în siguranţă în timpul vizitării paginilor noastre de internet si in relationarea directa, prin toate mijloacele de comunicare puse la dispozitie de catre compania noastra.

Protecţia vieţii dvs. private - procesarea datelor personale constituie un aspect relevant pentru noi, de care ţinem seama în cursul desfăşurării proceselor noastre operationale. Datele personale ale vizitatorilor paginilor noastre de internet si cele colectate fizic sau pe alte canale online de la clientii si potentialii nostri clienti sunt înregistrate şi procesate in siguranta si conform prevederilor legale privind protecţia datelor valabile în Romania si detaliate prin Regulamentul General privind Protectia Datelor.

Datele de identificare ale companiei Premium Auto sunt urmatoarele:

Premium Auto S.R.L. cu sediul in Sos. Bucuresti-Ploiesti 42-44, Cladirea A, Corp A2, Etaj 1, Birou B1, Bucureşti, cod unic de înregistrare J40/12451/2003, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. RO15744416

Compania Premium Auto face parte din Grupul Tiriac (Tiriac Holdings) si poate desfasura relatii comerciale cu restul companiilor parte a acestuia, fara a se limita la aceste companii. Acest lucru nu implica transferul datelor dvs. cu caracter personal catre alte companii ale Grupului Tiriac.

Compania Premium Auto poate transmite date cu caracter personal catre producatorul auto al marcii si reprezentantii autorizati ai retelei sale de distributie si service si catre compania ITH Management Office, in calitate de operatori asociati sau persoane imputernicite.

Prelucrarea datelor inseamna operatiuni precum: colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea, combinarea, restrictionarea, stergerea, distrugerea, arhivarea datelor cu caracter personal etc. In continuarea prezentei Politici privind prelucrarea datelor cu character personal se va face referire la “Client”.
Prin utilizarea termenului “Client” compania Premium Auto intelege orice reprezentant al publicului larg, cu care compania intra in contact si nu reprezinta o limitare la persoana care a achizitionat un produs / serviciu sau cu care exista un contract in derulare.

Modalitati prin care obtine compania Premium Auto datele.

Datele sunt obtinute direct de la Client si/sau de la un imputernicit al Clientului (in momentul in care se completeaza formulare sau documente, este accesata pagina de internet, aplicatiile online, sau prin orice alte mijloc de comunicare).

In plus, Premium Auto poate obtine date de mai sus prin consultarea unor surse externe. Prin surse externe intelegem publicaţii ale institutiilor si autoritatilor publice, registre si ghiduri publice, informatii pe care le-ati facut disponibile publicului prin social media, cat si pe internet.

Totodata, datele pot fi obtinute si de la operatorii nostri asociati ori de la operatorii pentru catre suntem imputerniciti – spre exemplu retea proprie de dealeri si service, producator auto, parteneri afiliati producatorului auto.

Clientul poate pune la dispozitie date cu caracter personal prin completarea unor formulare din website, prin contract, prin facturi fiscale emise acestuia, prin participarea la diverse actiuni de marketing ale companiei, in cadrul carora a completat formulare etc).

Inregistrarea la newsletter. Pe pagina noastră web publicul are eventual posibilitatea de a se abona la diverse newslettere, datele oferite la abonare vor fi utilizate exclusiv in scop de marketing, în măsura în care nu aţi consimţit la alte utilizări ale datelor. Aveţi posibilitatea de a opri oricând abonamentul la newsletter, utilizând posibilitatea de dezabonare oferită în newsletter sau prin comunciarea unei solicitari scrise catre adresa contact@jaguar.ro si contact@landrover.ro, in functie de marca aleasa.

Temeiuri juridice in baza carora prelucreaza compania Premium Auto datele cu caracter personal.

Compania Premium Auto prelucreaza datele cu caracter personal in baza urmatoarelor temeiuri juridice:

pentru executarea unui contract la care Clientul sau persoana vizata este parte (de ex: vanzare – cumparare produse auto, furnizarea de servicii suport pentru produsele achizitionate, trimiterea de notificari/informari cu privire la produsul detinut) sau pentru a face demersuri pre-contractuale la cererea Clientului de incheiere a unui contract (de ex: efectuarea de analize preliminare de evaluare si acceptare a Clientului). - in baza interesului legitim al companiei Premium Auto (spre ex: dezvoltarea si imbunatatirea produselor si serviciilor, eficientizarea modului in care opereaza intreaga retea de dealeri Jaguar Land Rover, optimizarea proceselor Premium Auto, centralizarea operatiunilor si mentinerea unei baze de date interne, analize statistice cu privire la portofoliul de Clienti, analizarea si minimizarea riscurilor financiare, reputationale la care se expune compania in legatura cu punerea la dispozitie a serviciilor si produselor, furnizarea de raspunsuri la solicitarile clientilor sau a publicului); - in baza consimtamantului Clientului, daca acesta a fost acordat (de ex: in caz de marketing); - in baza interesului persoanei vizate (ex: rechemari in service sau informari privind garantia produselor achizitionate).
Scopurile in care prelucreaza compania Premium Auto datele cu caracter personal.

Scopurile pentru care Premium Auto prelucreaza datele cu caracter personal sunt:
- furnizarea de produse si servicii, prin intermediul tuturor canalelor disponibile in acest sens (de ex: locatiile fizice ale retelei de dealeri si service, internet, telefon etc.); - identificarea persoanelor vizate atat in locatiile fizice ale Importatorului si retelei de distributie si service, cat si prin intermediul mijloacelor de comunicare (de ex: telefon, e-mail, posta, internet); - centralizarea operatiunilor si mentinerea unei baze de date interne, in care sa fie stocate informatiile cu privire la persoanele vizate, pentru a putea fi utilizate de catre departamentele si structurile Premium Auto in activitatea acestora (de ex: utilizarea acestor date presupune prelucrarea acestora de catre aplicatiile interne ale Premium Auto care sunt utilizate de catre departamentele relevante in desfasurarea activitatii); - contactarea Clientului/altei persoane vizate prin intermediul mijloacelor de comunicare cu scopul de a-i aduce la cunostinta/notifica informatii despre produsele Premium Auto contractate (de ex: expirare termen, neindeplinire obligatii, modificare/completare caracteristici /costuri /functionalitati /beneficii produse); - furnizarea de servicii suport pentru solicitarile Clientului/persoanei vizate (de ex: informatii aditionale despre produsele, actualizarea unora din datele de identificare, derularea de investigatii cu privire la disfunctionalitati ale produselor si/sau serviciilor oferite, solutionarea cererilor, reclamatiilor si petitiilor formulate), atat in locatiile fizice ale retelei de dealeri, cat si prin intermediul mijloacelor de comunicare (de ex: telefon, e-mail, posta); - crearea sau analizarea de profiluri pentru imbunatatirea produselor/serviciilor, pentru promovarea personalizata/generala de catre importator, retea de dealeri si/sau alte entitati din Grupul Tiriac si/sau de catre partenerii acestuia, pentru efectuarea oricaror alte tipuri de promovare a produselor/serviciilor, sau pentru efectuarea de activitati de marketing direct prin intermediul oricaror mijloace de comunicare (de ex: comunicarea prin posta, telefon, fax, e-mail, SMS a unor reclame adresate in mod direct si specific unei anumite persoane) in cazul in care Clientul a acceptat aceasta prin intermediul oricarei solicitari sau formular al companiei. - realizarea de activitati de marketing sau publicitate de tip general, activitati de fidelizare a clientelei si realizarea de sondaje (online, postal sau telefonic); - identificarea situatiilor in care utilizatorii de retele de socializare sunt clienti ai companiei Premium Auto in vederea efectuarii de marketing personalizat, conform optiunii Clientului exprimate prin formulare ale/ emise de companie. - analizarea comportamentului Clientului/oricarei persoane care acceseaza site-ul, prin folosirea de cookies, atat ale companiei, cat si ale tertilor, cu scopul de a furniza un continut general sau particularizat, oferte adaptate intereselor utilizatorilor –pentru informatii detaliate despre Politica de cookies te rugam sa consulti pagina noastra web; - pentru programe de loialitate constând în oferirea unor avantaje, reduceri, discounturi pentru recompensarea fidelităţii clientului. - efectuarea de analize interne (incluzand analize statistice), atat cu privire la produse/servicii, cat si cu privire la portofoliul de clienti, pentru imbunatatirea si dezvoltarea de produse/servicii, precum si efectuarea de studii si analize de piata cu privire la produsele/serviciile companiei pentru imbunatatirea si dezvoltarea produselor/serviciilor; - dezvoltarea unor modele de eficientizare a felului in care opereaza intreaga retea autorizata ce reprezinta marcile Jaguar si Land Rover - crearea de scheme de comisionare pentru reprezentantii fortei de vanzari, precum si calcularea comisioanelor la care sunt indreptatiti reprezentantii fortei de vanzari ca urmare a activitatii prestate; - efectuarea unor activitati de colectare debite si/sau recuperare creante sau de gestionare a unor astfel de activitati. - arhivarea atat in format fizic, cat si electronic a documentelor, realizarea de servicii de registratura a corespondentei adresate companiei si expediata de catre companie, precum si realizarea de activitati de curierat; - solutionarea litigiilor, investigatiilor sau oricaror altor petitii/plangeri/solicitari la care compania este parte; - efectuarea unor controale de risc asupra procedurilor si proceselor companiei, precum si realizarea de audituri sau investigatii ale companiei; - realizarea de raportari catre institutiile competente conform reglementarilor legale aplicabile; - pentru inregistrarea video a prezentei persoanelor in locatiile fizice ale companiei, cu scopul de a mentine un nivel ridicat de securitate. - pentru o serie de scopuri secundare (de ex: pentru arhivare, audit intern, extern etc.), acestea fiind intotdeauna compatibile cu scopurile principale, pentru care datele respective au fost initial colectate de catre companie.
Realizarea de profiluri si deciziile automate la nivelul companiei Premium Auto

In vederea furnizarii de servicii si produse compania realizeaza diverse profiluri cu privire la Clientii sai. Aceste profiluri nu presupun luarea de decizii exclusiv automate. Astfel de profiluri sunt utilizate in vederea segmentarii portofoliului de Clienti pentru dezvoltarea produselor si serviciilor, precum si pentru asigurarea promovarii personalizate a produselor companiei, cat si pentru asigurarea efectuarii activitatilor de marketing direct tinand cont de produsele detinute de catre Clienti, istoricul tranzactional si preferintele acestora rezultate din modalitatea de utilizare a produselor si serviciilor noastre.

Inregistrarea convorbirilor telefonice realizata de catre compania Premium Auto

Cu acordul Clientului/persoanei vizate exprimat inainte de fiecare convorbire telefonica, compania poate inregistra si pastra convorbirile telefonice catre/de la centralele telefonice ale companiei. Compania urmeaza a utiliza aceste informatii exclusiv in scopul imbunatatirii serviciilor sale, investigarii anumitor situatii, pentru a face proba anumitoracorduri date de catre Client, sau pentru a le folosi ca proba in instanta in cazul unui litigiu.

Monitorizarea video realizata de catre compania Premium Auto Pentru asigurarea unui nivel inalt de securitate corespunzator desfasurarii activitatii operationale, locatiile fizice ale companiei sunt monitorizate video. In aceste locatii exista marcaje corespunzatoare cu simboluri specifice inregistrarii video, urmate de mesajul ”Zona supravegheata video”.

Durata de timp pentru care prelucreaza compania Premium Auto datele cu caracter personal.

In vederea realizarii scopurilor sus-mentionate, datele cu caracter personal vor fi prelucrate de catre companie pe tot parcursul relatiei contractuale si dupa finalizarea acesteia in vederea conformarii cu obligatiile legale aplicabile in domeniu, inclusiv, dar fara limitare, la dispozitiile in materia arhivarii.

Prelucrarea datelor care se intemeiaza pe acordul Clientului (de ex: in caz de marketing direct si/sau promovare de servicii si produse, inscriere la newsletter electronic) vor fi prelucrate de catre companie fara o limitare de perioada, cu posibilitatea de retragere a consimtamantului Clientului la orice moment, care in plus va fi readusa in vederea Clientului la o frecventa de cel mult 5 (cinci) ani.

Termenul de arhivare a datelor prelucrate de Premium Auto este de: 5 ani. Termenul de prescriptie a datelor prelucrate de Premium Auto este de: 10 ani. Termenul de prelucrare a datelor in scopul rezolvarii problemelor juridice la nivel de Premium Auto este de: 10 ani.
Destinatarii datelor cu caracter personal transmise de compania Premium Auto

Destinatarii datelor pot fi:

- operatori asociati: - Reteaua de dealeri si service Jaguar si Land Rover (prin Premium Auto – importatorul oficial) autorizata in Romania - Producatorului auto Jaguar Land Rover Ltd. precum si companiei ITH Management Office – furnizor de consultanta al companiei.
- persoane imputernicite: - Furnizori de servicii: servicii IT (mentenanta, dezvoltare software), arhivare in format fizic si/sau electronic; curierat; utilitati; audit; serviciilor de suport; furnizori de cercetare de piata, de transmitere a comunicarilor de marketing, de monitorizare a traficului si comportamentului utilizatorilor, instrumentelor online, de servicii de personalizare a diferitelor tipuri de marketing, de servicii de marketing prin intermediul resurselor social media, de servicii de realizare a continutului formelor de marketing; de servicii de recuperare creante si/sau colectare a debitelor, evaluatori, agentii imobiliare. - Entitati catre care compania a externalizat furnizarea de servicii.

- autoritati si institutii: - Organe judiciare din Romania si din alte tari, precum membrii ai instantelor judecatoresti, instantelor arbitrale, parchetelor. - Institutii de investigare si suport pentru incidente de securitate cibernetica.
In vederea indeplinirii scopurilor mentionate mai sus este posibil ca Premium Auto sa transfere unele sau toate categoriile de date cu caracter personal in afara Romaniei sau statelor din cadrul UE/SEE. SEE este alcătuit din țările Uniunii Europene, Elveția, Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Acest tip de transfer de date poate avea loc dacă serverele noastre (respectiv, locul unde stocăm datele) sau furnizorii și prestatorii noștri își au sediul în afara SEE.

Înainte de a transfera date cu caracter personal din Spațiul Economic European (SEE) ne vom asigura că există garanții adecvate care trebuie utilizate, inclusiv semnarea unui Acord de Transfer de Date, în conformitate cu cerințele Uniunii Europene și, dacă este necesar, vom obține autorizația Autorității Competente pentru Protecția Datelor. Entitatea care primește datele cu caracter personal trebuie să respecte principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal prevăzute în Procedura privind Transferul Transfrontalier al Datelor.

Drepturile Clientului / persoanei vizate si modalitatile de exercitare a acestora.

1. Dreptul de acces la datele personale - inseamna dreptul Clientului de a avea acces la datele din formularul completat.

Dacă Clientul considera ca această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal nu este suficient de clarificatoare, accesta poate avea acces la informaţii prin transmiterea unei cereri la adresele contact@jaguar.ro si/sau contact@landrover.ro de unde puteţi afla:

- care e scopul prelucrării datelor personale? - ce categorii de date cu caracter personal sunt în cauză? - care sunt destinatarii cărora le-au fost furnizate datele cu caracter personal? - care este perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal?
2. Dreptul la rectificarea datelor – în cazul în care Clientul sesizeaza că datele personale sunt inexacte sau incomplete, acesta are dreptul de a solicita rectificarea sau completarea acestor date prin transmiterea unei solicitări la adresele: contact@jaguar.ro si/sau contact@landrover.ro

În cazul în care datele cu caracter personal nu sunt introduse de Client, ca persoană vizată, acesta are dreptul să solicite orice informații disponibile cu privire la originea lor, iar aceasta ii va fi furnizată în măsura în care este disponibilă şi numai dacă se poate identifica autorul furnizării datelor. Pentru aceasta va trebui sa ni se furnizeze datele despre Client care sa demonstreze ca furnizarea datelor nu este făcută prin acţiunea sa directă.

Clientul poate solicita separat să cunoasca dacă datele sunt prelucrate sau nu, iar in caz afirmativ, poate solicita accesul la acestea, precum si anumite informatii despre acestea. La solicitarea Clientului, acesta va putea primi si o copie a formularului completat sau un alt format pe care compania il detine. Clientul trebuie să cunoasca faptul că orice rectificare se va putea face într-o perioadă de minim o lună, dar, în condiţii speciale aceste termen putem să îl extindem la două luni, situaţie în care Clientul va fi informat cu privire la prelungire. De asemenea, dacă nu vom da curs cererii Clientului de rectificare sau nu ii vom răspunde, dar și în cazul în care nu vom ajunge la o înțelegere în privinţa termenului de rectificare, Clientul are dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Persona și la o cale de atac în instanţă.

3. Dreptul la stergerea datelor sau “Dreptul de a fi uitat” – este dreptul Clientului de a obţine din partea societăţii noastre ştergerea datelor cu caracter personal de pe site, fără întârzieri nejustificate, iar noi, ca operatori, avem obligaţia de a da curs cererii în cazul în care există unul dintre motivele:

- datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate; - Clientul isi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea; - atunci când Clientul se opuneţi prelucrării datelor sale; - când există neclarități legate de legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal; - dacă intervine o obligaţie legală pe care o vom respecta în calitate de operator; - dacă datele cu caracter personal aparțin unor copii, cu vârsta sub 16 ani, iar părinţii sau persoanele care exercită drepturile părinteşti îşi retrag consimţământul acordat.

La rândul nostru, în funcție de tehnologia disponibilă şi de costul implementării, vom lua măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa toți procesatorii care au avut acces la datele personale referitor la faptul ca Clientul a solicitat ştergerea acestora, inclusiv a copiilor sau link-urilor care fac trimitere la datele respective.

Situațiile în care NU avem obligaţia de a da curs cererii Clientului de a ştrerge datele personale sunt:

- exercitarea dreptului la liberă exprimare şi la informare; - respectarea unei obligaţii legale; - motive de interes public, în domeniul sănătăţii publice; - scopuri de arhivare în interes public, cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice; - constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.

4. Dreptul la restricţionarea accesului la datele personale – semnifică una dintre următoarele situaţii:

- Rectificare datelor incorecte sau inexacte, Clientul poate solicita să se restricţioneze accesul la acestea în perioada necesară verificării datelor şi rectificării; - dacă Clientul descopera că prelucrarea este ilegală, dar totuşi nu doreste ştergerea datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor; - dacă societatea noastră nu mai are nevoie de datele personale sau s-a împlinit termenul de stocare, însă Clientul doreste să le păstrăm pentru a le utiliza la o acțiune în instanţă; - dacă Clientul este împotriva prelucrării, în continuare, poate solicita restricţionarea accesului la datele sale personale atât timp cât verificăm dacă drepturile noastre legitime ca operatori prevalează asupra dreptului Clientului de a se opune prelucrării. De asemenea, dacă există situaţia ridicării restricţiei la prelucrare, Clientul va fi informat în timp util.

5. Dreptul de a retrage consimtamantul - pentru prelucrarea datelor numai în cazul în care datele Clientului se proceseaza ca urmare a acordului exprimat, acesta are posibilitatea în orice moment să transmita un e-mail la adresele contact@jaguar.ro si/sau contact@landrover.ro. prin care să anunte că nu mai este de acord cu prelucrarea datelor personale. Retragerea acordului/consimtamantului prelucrarii datelor sale personale are ca efect incetarea comunicărilor şi prelucrării, precum si a colaborarii. Retragerea consimtamantului nu afectează legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.

6. Dreptul la portabilitatea datelor – este posibilitatea pe care Clientul o are de a primi datele furnizate în formatul utilizat de noi în mod curent, dar care poate fi citit automat. De asemenea, Clientul are posibilitatea să ne solicite ca aceste date să le transmitem – să le portăm – automat altui operator (entitate juridică), aşa cum ne va indica.

7. Dreptul de a se opune prelucrării – se aplică doar pentru situaţiile sau cazurile particulare în care Clientul se afla; este dreptul Clientului de a ne solicita să nu prelucrăm datele sale în scopul creării de profiluri. Excepţie de la această regulă face situaţia în care există motive legitime care prevalează asupra dreptului Clientului la opoziţie, cum ar fi: constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă, al Clientului sau al altui utilizator.

Toate drepturile mentionate mai sus se execita prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate la sediul companei Premium Auto SRL, Sos. Bucuresti-Ploiesti 42-44, Cladirea A, Corp A2, Etaj 1, Birou B1, Bucuresti, in atentia departamentului DSI, sau la adresele de E-Mail: contact@jaguar.ro si/sau contact@landrover.ro, cu referinta "solicitare GDPR”, cu excepţia dreptului de a vă adresa Autorităţii Naţionale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal şi justiţiei (prin exercitarea unei singure căi de atac), care se exercita prin cerere scrisa inaintata autorităţii competente.

Puteți adresa orice reclamaţie către Responsabilul cu Protecția Datelor care poate fi contactat folosind următoarele detalii de contract: ITH Management Office S.R.L., Şos. Nordului, nr. 24-26, sector 1, Bucureşti, telefon: 0214312149, e-mail: dataprotection@tiriacauto.ro - program de luni până vineri, între orele 10 - 17, cu excepţia sărbătorilor legale.

Downloadeaza aici nota de informare referitoare la prelucrarea datelor personale. Downloadeaza aici formularul de retragere al consimtamantului.


Puteți actualiza opțiunile privind marketing direct și sondaje prin formularul accesibil aici.