Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Transmiterea comunicarilor comerciale (marketing direct) si sondaje
Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

PREMIUM AUTO S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Corp B1, Cladirea A, Aripa A2, Etaj 1, Biroul B1, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/12451/2003, avand Cod Unic de Identificare RO 15744416, importator oficial al marcilor JAGUAR & LAND ROVER in Romania, in calitate de operator de date cu caracter personal („Operatorul”), prelucreaza datele dvs. cu caracter personal, in contextul manifestarii interesului dvs. fata de produsele si/sau serviciile JAGUAR & LAND ROVER, conform celor descrise in continuare.


Datele dvs. cu caracter personal sunt colectate atunci cand alegeti sa completati formularele de consimtamant puse la dispozitie de noi direct sau prin intermediul dealerilor din reteaua noastra, prin care va exprimati optiunea cu privire la:

(i) primirea de comunicari comerciale transmise de catre Operator sau de catre producatorul Jaguar Land Rover Ltd;

(ii) contactarea dvs. dvs. de catre Operator si/sau producatorul Jaguar Land Rover Ltd. in vederea transmiterii de sondaje de satisfactie in legatura cu serviciile prestate sau produsele furnizate de catre distribuitorii sau reparatorii (service) marcilor JAGUAR & LAND ROVER; va putem contacta direct, sau prin intermediul unui furnizor specializat in efectuarea de sondaje, care actioneaza in numele nostru. Activitatile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt desfasurate de catre Operator in conditiile prevazute de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date („GDPR”) si a celorlalte reglementari aplicabile in materie.


1. SCOPURILE PRELUCRARII DATELOR SI TEMEIURILE JURIDICE APLICABILE

Operatorul prelucreaza datele cu caracter personal completate de dvs. in formularele aferente exprimarii optiunilor pentru marketing direct si/sau sondaje de opinie (respectiv: nume, prenume, adresa e-mail, nr. telefon) pentru:

a) transmiterea de comunicari comerciale, de catre importatorul PREMIUM AUTO S.R.L., prin email, SMS sau alte mijloace care nu implica un operator uman;

b) transmiterea de comunicari comerciale, de catre producatorul Jaguar Land Rover Ltd, prin email, SMS sau alte mijloace care nu implica un operator uman;

c) contactarea dvs. dvs. de catre Operator si/sau producatorul Jaguar Land Rover Ltd. in vederea transmiterii de sondaje de satisfactie in legatura cu serviciile prestate sau produsele furnizate de catre distribuitorii sau reparatorii (service) marcilor JAGUAR & LAND ROVER; va putem contacta direct, sau prin intermediul unui furnizor specializat in efectuarea de sondaje, care actioneaza in numele nostru.


Continutul comunicarilor comerciale si sondajele pot avea ca obiect produse si servicii comercializate sub oricare din cele doua marci JAGUAR sau LAND ROVER. Toate activitatile mentionate mai sus sunt realizate in temeiul consimtamantului dvs., exprimat distinct, granular, cu ocazia completarii formularului privind marketing direct / sondaje.


Consimtamantul dvs. poate fi retras in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarilor efectuate inaintea retragerii acestuia, prin accesarea sectiunii dedicate din website-urile JAGUAR & LAND ROVER sau a linkurilor de dezabonare incluse la finalul mesajelor primite. Pentru a va retrage consimtamantul prin intermediul formularului online dedicat, este necesar sa parcurgeti o serie de pasi de autentificare ce presupun validarea adresei dvs. de e-mail cu care v-ati abonat la comunicari. De asemenea, prin aceeasi metoda va puteti rectifica sau actualiza datele de contact.


Retragerea consimtamantului nu va afecta furnizarea de catre Operator, dealerii/reparatorii din retea sau producatorul Jaguar Land Rover Ltd. a produselor sau serviciilor pe care le-ati solicitat, insa ne va impiedica sa va mai transmitem comunicari comerciale privind cele mai noi oferte pentru produsele si serviciile JAGUAR & LAND ROVER.


De asemenea, in temeiul interesului nostru legitim, vom pastra dovezi privind formularele completate de dvs. si optiunile exprimate pentru a putea demonstra respectarea cerintelor legislatiei aplicabile prelucrarii datelor personale si comunicarilor comerciale.


Va rugam sa aveti in vedere ca Operatorul poate prelucra date despre dvs. si in alte scopuri, in functie de interactiunea pe care o aveti cu acesta sau cu reteaua de distributie si service Jaguar & Land Rover (spre exemplu, prelucrari de date in vederea efectuarii de test drive, a gestionarii activitatii de vanzare, transmiterea de oferte de pret, gestionarea obligatiilor de garantie etc.). Informatii privind aceste activitati de prelucrare a datelor sunt furnizate separat, prin alte documente puse la dispozitie de Operator sau de distribuitorii / reparatorii autorizati din reteaua JAGUAR & LAND ROVER (spre exemplu, politicile de confidentialitate sau cele privind protectia datelor personale disponibile pe website-urile Jaguar si Land Rover).


2. DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

In vederea indeplinirii scopurilor de prelucrare prevazute in prezenta Nota de informare, Operatorul poate dezvalui datele dvs. cu caracter personal catre urmatoarele categorii de destinatari:

a) Producatorul Jaguar Land Rover Ltd, care va poate transmite comunicari in baza consimtamantului dvs.;

b) Parteneri contractuali si prestatori de servicii ai Operatorului (inclusiv imputerniciti); acesti parteneri sunt: dealerii (distribuitori sau reparatori auto) parte din reteaua JAGUAR & LAND ROVER in Romania, furnizorul serviciilor de realizare de sondaje de satisfactie, producatorul Jaguar Land Rover Ltd., furnizori de servicii IT si/sau de mentenanta a sistemelor informatice, servicii de hosting, servicii de marketing, servicii de consultanta externalizate, inclusiv responsabilul cu protectia datelor, etc.;

c) Furnizorul sistemului informatic de gestionare a activitatii de vanzari si a evidentelor privind optiunile exprimate pentru comunicari comerciale (marketing direct) si sondaje;

d) Autoritati publice, auditori financiari sau institutii cu competente in realizarea de inspectii si controale asupra activitatii si activelor Operatorului. Aceste autoritati publice sau institutii pot fi: Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, Agentia National de Administrare Fiscala sau alte autoritati cu competenta de a verifica bazele de date ale Operatorului;

e) Pentru respectarea unei cerinte legale sau pentru protejarea drepturilor si activelor Operatorului sau ale altor entitati sau persoane, precum instante de judecata, avocati, notari, executori judecatoresti;

f) Terti achizitori, in masura in care activitatea Operatorului ar fi transferata (in totalitate sau partial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzactii.


Datele cu caracter personal pe care Operatorul le divulga tertilor sunt limitate la informatiile minime, in functie de necesitatea dezvaluirii acestora si cu impunerea in sarcina tertilor imputerniciti a anumitor obligatii raportat la prelucrarea datelor, precum obligatia de a nu utiliza datele cu caracter personal in niciun alt scop decat cel pentru care le-au fost dezvaluite. Astfel, Operatorul depune toate eforturile pentru a se asigura ca toti destinatarii datelor cu caracter personal respecta obligatiile privind siguranta si securitatea datelor.


3. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL IN STRAINATATE

Ca regula, pentru activitatile de prelucrare descrise mai sus, Operatorul nu va transfera datele dvs. cu caracter personal in afara Spatiului Economic European.


Cu titlu de exceptie, datele dvs. pot fi transferate catre producatorul Jaguar Land Rover Ltd., al carui sediu se afla in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord. Garantia protectiei datelor personale in acest caz este reprezentata de decizia de adecvare adoptata de Comisia Europeana cu privire la teritoriul Regatului Unit.


4. DURATA PRELUCRARII DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL

Datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate doar pe perioada de timp necesara pentru atingerea scopurilor de prelucrare prevazute in aceasta Nota de informare, cu respectarea in acelasi timp a cerintelor legale in vigoare, precum si in conformitate cu politicile interne si cu obligatiile legale care revin Operatorului, inclusiv cele privind arhivarea.


Datele cu caracter personal prelucrate pentru scopurile prevazute in aceasta Nota de informare vor fi prelucrate pentru o perioada de 5 ani sau pana la retragerea consimtamantului (in functie de care moment intervine primul). Dovada consimtamantului exprimat si perioada de valabilitate a acestuia va necesita stocarea dovezilor privind optiunile exprimate si a datelor cu caracter personal cuprinse in acestea pentru o perioada de inca 3 ani de la data expirarii valabilitatii / retragerii consimtamantului.


Cand se apropie data expirarii valabilitatii optiunilor exprimate, va vom putea contacta pentru a va solicita actualizarea preferintelor.


Daca utilizam un serviciu de automatizare a sondajelor, vom pastra dovada trimiterii timp de 3 ani de la fiecare sondaj.


Odata ce perioadele de prelucrare indicate mai sus expira, iar Operatorul nu mai are motive legale sau legitime de a va prelucra datele cu caracter personal, datele vor fi sterse in conformitate cu procedurile Operatorului, care pot implica anonimizarea sau distrugerea acestora. De asemenea, vom lua toate masurile rezonabile pentru a asigura stergerea datelor cu caracter personal transmise tertilor sau devenite publice in scopurile mentionate in prezenta Nota de informare.


5. LUAREA DECIZIILOR IN MOD AUTOMAT SI CREAREA DE PROFILURI IN MOD AUTOMAT

Datele cu caracter personal la care se face referire in prezenta nu sunt supuse unor procese decizionale exclusiv automatizate care sa aiba efecte juridice sau alte efecte semnificative asupra dvs.


In cazul in care v-ati exprimat interesul pentru una din marcile Jaguar sau Land Rover, sau pentru un anumit model de autovehicul Jaguar sau Land Rover, va vom putea transmite si comunicari comerciale relevante pentru interesul manifestat de dvs. in interactiunea cu noi sau cu dealerii din reteaua noastra. Realizam aceasta activitate in baza interesului nostru legitim de a optimiza rezultatele campaniilor de marketing si de a va oferi informatii relevante pentru produsele dvs. preferate.


6. SECURITATEA PRELUCRARII DATELOR

Operatorul evalueaza si actualizeaza constant masurile de securitate implementate pentru a asigura o prelucrare a datelor cu caracter personal in conditii de siguranta si securitate.


7. DREPTURILE DVS. IN CEEA CE PRIVESTE PRELUCRAREA DATELOR

In contextul prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal, aveti urmatoarele drepturi:

a) Dreptul de a fi informat: Operatorul faciliteaza acest drept prin punerea la dispozitie a acestei Note de informare, precum si a altor informari punctuale atunci cand va solicita datele personale.

b) Dreptul de acces la datele cu caracter personal care va privesc: aveti dreptul de a obtine confirmarea faptului ca datele dvs. cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de Operator si, in caz afirmativ, de a avea acces la acestea si de a obtine informatii cu privire la prelucrare, in conditiile art. 15 din GDPR.

c) Dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal, in cazul in care acestea sunt incorecte sau incomplete, in conditiile art. 16 din GDPR.

d) Dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal: aveti posibilitatea de a solicita Operatorului stergerea datelor dvs. cu caracter personal in cazul in cazul in care (i) datele nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, (ii) temeiul juridic al prelucrarii este consimtamantul dvs., iar dvs. va retrageti consimtamantul si nu exista alt temei legal pentru a continua prelucrarea, (iii) va exercitati dreptul de a va opune (acolo unde este aplicabil), iar Operatorul nu are motive legitime care sa prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) stergerea este necesara pentru conformarea cu legislatia UE sau legislatia romana.


Va rugam sa aveti in vedere ca dreptul la stergere nu este unul absolut si vom putea continua prelucrarea datelor dvs. personale atunci cand conditiile de mai sus nu sunt aplicabile sau cand prelucrarea este necesara pentru (i) exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare, (ii) respectarea unei obligatii legale, (iii) arhivarea in interes public sau (iv) constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

e) Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii: aveti dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii in cazurile in care: (i) considerati ca datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioada care sa permita operatorului sa verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegala, dar nu doriti sa va stergem datele cu caracter personal, ci sa restrangem utilizarea acestor date; (iii) in cazul in care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dvs. cu caracter personal in scopurile mentionate mai sus, insa dvs. aveti nevoie de date pentru a constata, exercita sau apara un drept in instanta; sau (iv) v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care sa verificam daca temeiurile legitime ale operatorului de date prevaleaza asupra drepturilor persoanei vizate;

f) Dreptul de a va retrage in orice moment consimtamantul acordat; acest drept se exercita prin metodele descrise in prima sectiune a acestei Note de informare.

g) Dreptul de a va opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situatia particulara in care va aflati, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe interesul legitim al Operatorului. Va rugam sa aveti in vedere ca, inclusiv in cazul exercitarii dreptului de opozitie, vom putea prelucra in continuare datele dvs. personale daca demonstram ca drepturile si libertatile dvs. nu prevaleaza asupra interesului nostru legitim.

h) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice asupra dvs. sau care va afecteaza in mod similar intr-o maniera semnificativa.

i) Dreptul la portabilitatea datelor, insemnand dreptul de a va primi datele cu caracter personal pe care le-ati furnizat Operatorului intr-o forma structurata, utilizata in mod curent si care poate fi citita automat, precum si dreptul de a transfera respectivele date catre un alt operator, in cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dvs. sau executarea unui contract si este efectuata prin mijloace automate.

j) Dreptul de a depune plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) sau a altei autoritati de supraveghere competente.


Drepturile de mai sus pot fi exercitate in orice moment. Pentru orice intrebari suplimentare cu privire la modul in care sunt prelucrate datele cu caracter personal, inclusiv pentru exercitarea drepturilor dvs., puteti adresa oricand o solicitare in scris catre Responsabilul cu protectia datelor personale, folosind datele de contact indicate mai jos.


Va rugam sa aveti in vedere ca, daca exista neclaritati cu privire la identitatea dvs. in calitate de persoana vizata, Operatorul poate solicita informatii suplimentare pentru confirmarea identitatii solicitantului.


8. MODALITATEA DE CONTACT

Puteti adresa orice intrebare in legatura cu acest document sau prelucrarea datelor dvs. catre Responsabilul cu Protectia Datelor, care poate fi contactat folosind urmatoarele coordonate:

ITH MANAGEMENT OFFICE S.R.L

Soseaua Nordului nr. 24-26, Sector 1, Bucuresti

contact: dataprotection@jaguarlandrover.ro

tel. 0214312149


9. DISPOZITII FINALE

Operatorul poate modifica oricand aceasta Nota de informare si o va aduce la cunostinta persoanelor vizate prin orice mijloace adecvate care asigura comunicarea cu acestea. Informatiile cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal detaliate in cuprinsul acestei Note de informare se completeaza cu orice alte informari puse la dispozitie de catre Operator.


In cazul in care Operatorul va intentiona sa prelucreze datele dvs. cu caracter personal si in alte scopuri decat cele prevazute in aceasta Nota de informare care nu sunt compatibile ori conexe celor initiale, veti fi informat in prealabil si vi se vor furniza toate informatiile relevante conform GDPR.


Aplicabila de la data 21.07.2023