NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL WEBSITE si SOCIAL MEDIA

NOTĂ DE INFORMARE
PRIVIND 
PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
WEBSITE si SOCIAL MEDIA

I.     IDENTITATEA ȘI DATELE DE CONTACT ALE OPERATORULUI


PREMIUM AUTO S.R.L. cu sediul în București, Șos. București-Ploiești nr. 42-44, Corp B1, Clădirea A, Aripa A2, Etaj 1, Biroul B1, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/12451/2003, având CUI RO 15744416 (denumită în continuare „Premium Auto”, „operatorul”, „noi” sau alte denumiri similare), este importatorul oficial al mărcilor Jaguar & Land Rover și operează website-urile www.jaguar.ro și www.landrover.ro, subdomeniile conectate acestora (denumite în continuare „Website-ul/rile”), precum și paginile de social media – Fabebook/Meta, YouTube, Instagram, LinkedIn – ale brand-urilor Jaguar & Land Rover  (denumite în continuare ”paginile de social media”).


Acordăm atenție sporită protejării datelor dvs. personale și ne dorim să vă simțiți în siguranță în timpul vizitării paginilor noastre de internet și în relaționarea directă cu noi, prin toate mijloacele de comunicare puse la dispoziție.


În acest sens, ne asigurăm că datele dvs. personale sunt prelucrate conform prevederilor legale aplicabile, inclusiv conform Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, precum și legislației naționale (denumite în continuare „GDPR), respectiv legislației privind protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.


Realizăm prelucrările de date cu caracter personal indicate mai jos în calitate de operator de date cu caracter personal. De asemenea, în anumite situații, Premium Auto prelucrează datele dvs. cu caracter personal împreună cu următoarele entități, în măsura în care este necesar în cadrul activității de import autovehicule, conform contractelor cadru și acordurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal încheiate cu acestea:

a.   societățile din rețeaua de distribuitori și reparatori autorizați Jaguar & Land Rover (denumiți în continuare „Distribuitori”), ale căror date de identificare le puteți consulta prin accesarea secțiunilor RETAILERS | Land Rover și GASITIUN DEALER | Jaguar Romania din cadrul Website-urilor.

b.   producătorul mărcilor de automobile importate, Jaguar Land Rover Ltd., societate cu sediul în Marea Britanie („Producătorul”).


Pentru orice informații sau solicitări privind prelucrarea datelor cu caracter personal sau pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră în calitate de Persoană Vizată, în relația cu Premium Auto, vă rugăm să ne contactați utilizând următoarele date de contact:


Responsabil cu protecția datelor: ITH Management Office S.R.L;


Adresă poștală: București, Sectorul 1, Șoș. Nordului, nr. 24 – 26;


Email: dataprotection@jaguarlandrover.ro;


Telefon: 0040214312149.


 II.     SURSA DATELOR


Colectăm datele dvs. cu caracter personal atunci când interacționați direct cu Website-urile și paginile noastre de social media (spre exemplu, când completați un formular disponibil pe Website-urile noastre/pe paginile de social media sau prin utilizarea celorlalte date de contact puse la dispoziție) sau indirect, prin Distribuitorii din rețeaua noastră (spre exemplu, când accesaţi în website-urile sau paginile dealerilor link-uri sau formulare prin care sunteţi direcţionaţi automat către Website-ul nostru – deschideţi de fapt un formular sau link din website-ul nostru). Aceste situații sunt descrise mai jos, alături de detalii privind prelucrarea datelor dvs.


III.   CUI SE ADRESEAZĂ ACEASTĂ NOTĂ DE INFORMARE


Prin intermediul acestui document dorim să vă informăm cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în calitate de vizitator (potențial client, reprezentant al unui potențial client, client) al Website-ului sau al paginilor noastre de social media sau atunci când interacționați în orice alt mod cu produsele și serviciile noastre în spațiul online (dvs. având astfel calitatea de „Persoană Vizată” în raport cu Premium Auto).


Vă rugăm să citiți cu atenție această notă, întrucât conține informații importante despre cum și de ce colectăm, folosim și divulgăm datele dvs. cu caracter personal. De asemenea, această notă de informare vă explică drepturile pe care le aveți în legătură cu datele dvs. cu caracter personal.


IV.   DATELE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE, SCOPURILE ȘI TEMEIURILE PRELUCRĂRII


Colectăm datele cu caracter personal descrise mai jos, exclusiv în scopurile și temeiurile specificate în prezenta Notă de Informare. În cazul în care intenționăm să prelucrăm aceste date și în alte scopuri, vă vom informa în prealabil, în mod corespunzător și vom întreprinde toate acțiunile necesare pentru a respecta dispozițiile privind protecția datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal sunt prelucrate astfel:


A. GESTIONAREA SOLICITĂRILOR TRANSMISE DE DVS.


Atunci când alegeți să completați formularele disponibile pe Website-urile noastre sau în mediul online, vom prelucra datele dvs. de identificare (numele, prenumele), datele dvs. de contact (județul, orașul, adresa de e-mail, numărul telefon) și detalii privind solicitarea dvs. specifică, cum ar fi pentru:

a.      solicitarea de oferte/informații de la Distribuitori cu privire la anumite produse/servicii (inclusiv oferte de autovehicule eligibile pentru finanțare sau autovehicule utilizate), caz în care vom prelucra și date privind modelul și dotările pentru care solicitați oferta, respectiv tipul de achiziție de care sunteți interesat - cash, leasing, abonament, iar în cazul în care doriți să estimați rata de leasing, informațiile referitoare la valoarea avansului, valoarea finanțată, perioada de finanțare și valoarea reziduală, dacă este cazul, astfel încât să vă putem direcţiona către Distribuitorul care vă va furniza informațiile/ofertele solicitate;

b.     înscrierea pe lista de așteptare cu privire la produsele noastre, caz în care vom prelucra și date privind autovehiculul de interes, în vederea administrării listei de așteptare și furnizarea informațiilor relevante despre produsele disponibile, iar în cazul în care alegeți să ne furnizați informații suplimentare, vom prelucra tipul autovehiculului condus în prezent, respectiv în cât timp intenționați să achiziționați un autovehicul, în vederea efectuării unor analize și statistici cu privire la produsele Jaguar&Land Rover;

c.      solicitarea unui test drive către Distribuitori prin intermediul Website-urilor noastre, caz în care vom prelucra și informații privind data și ora programării, modelul autovehiculului de interes, pentru o bună organizare a testării autovehiculului de interes și furnizarea informațiilor solicitate, precum și perioada în care doriți să achiziționați un autovehicul, în vederea efectuării unor analize și statistici cu privire la produsele Jaguar&Land Rover;

d.     solicitarea de închiriere a unui autovehicul (rent a car) de la Distribuitori prin Website-ul nostru, caz în care vom prelucra și date privind locația preluării autovehiculului, locația returnării, data preluării, perioada zilei, data returnării, perioada zilei, accesorii, model autovehicul, alte detalii referitoare la cerere, în vederea urmăririi gestionării cererii de închiriere;

e.      solicitarea unei programări online în service-urile autorizate de noi, prin intermediul Website-urilor, caz în care vom prelucra și date privind VIN-ul, numărul de km, tipul de transmisie, motor, combustibil, capacitate cilindrică, an model, tipul de serviciu, data și ora programării, Reparatorul ales, perioada în care doriți să vă prezentați, codul programării, tip de serviciu, alte informații transmise prin câmpul dedicat adăugării de comentarii, în vederea urmăririi programării și organizării de către Distribuitor a serviciilor solicitate;

f.       solicitarea unei programări în showroomurile Distribuitorilor, caz în care vom prelucra și date privind modelul autovehiculului, motivul programării, data programării, perioada zilei, Distribuitorul selectat, perioada în care doriți să achiziționați un vehicul, în vederea urmăririi programării și organizării de către Distribuitor a vizitei în showroom;

g.      solicitarea schimbării autovehiculului (trade-in), caz în care vom prelucra și date privind autovehiculul deținut (marca, model, motorizare, serie de șasiu, data primei înmatriculări, număr kilometri), respectiv informații privind modelul de autovehicul dorit (tip achiziție, model), în vederea evaluării și facilitării procesului de schimb al autovehiculului de către Distribuitori.  


Ca regulă, datele indicate mai sus, prelucrate prin intermediul Website-ului sunt  transmise direct către Distribuitorul alocat din rețeaua Jaguar & Land Rover, astfel încât acesta să dea curs solicitării dvs., conform scopurilor descrise mai sus, respectiv pentru a vă confirma primirea solicitării sau pentru a vă ține la curent în legătură cu reprezentantul alocat soluționării cererii dvs.Temeiul prelucrării acestor date de către Premium Auto în scopurile detaliate mai sus, este reprezentat de interesul nostru legitim, conform art. 6 alin. (1), lit. f) din GDPR, de a eficientiza gestionarea activității Distribuitorilor şi de urmărire a soluționării solicitărilor dvs. (în calitate de potențial client/client) în rețeaua noastră de Distribuitori, motivul pentru care facilităm accesul la rezolvarea solicitarii dumneavoastră cu Distribuitorul alocat din rețeaua Jaguar & Land Rover, astfel încât cererea dvs să fie soluționată în mod corespunzător. 


În contextul interacțiunii cu rețeaua noastră de Distribuitori, prin intermediul acestora vă vom pune la dispoziție o notă de informare separată care explică prelucrarea datelor dvs. personale în procesul de vânzare și post-vânzare a produselor și serviciilor noastre.


Separat, este posibil ca Distribuitorii să vă solicite (în scopuri proprii) anumite date cu caracter personal și informații pentru a soluționa în mod corespunzător solicitarea dvs. (spre exemplu, în legătură cu organizarea test drive-ului, atunci când solicitați închirierea unui autovehicul). Pentru detalii privind prelucrarea datelor dvs. de către Distribuitori, vă recomandăm să consultați notele de informare puse la dispoziție de către aceștia, în nume propriu.


În cazul în care solicitările de mai sus vizează încheierea unui contract și sunt gestionate direct de către Premium Auto, prelucrarea este efectuată pentru a face demersuri la solicitarea dumneavoastră în vederea încheierii unui contract, temeiul legal fiind reprezentat de art. 6, alin. (1), lit. b) din GDPR sau atunci când aveţi calitatea de reprezentant legal sau persoană de contact desemnată de o persoană juridică, temeiul legal este art. 6, alin. (1), lit. f) din GDPR, respectiv interesul nostru legitim de a face demersuri pentru încheierea unui contract cu o persoană juridică. La o astfel de interacțiune, vă vom pune la dispoziție o notă de informare separată care explică prelucrarea datelor dvs. personale în procesul de vânzare și post-vânzare, respectiv de închiriere sau test - drive.


A.    REZERVĂRI ONLINE  


În cazul în care doriți să efectuați o rezervare online pentru autovehiculele marca Jaguar și/sau Land Rover, vom prelucra datele dvs. de identificare (nume, prenume), date de contact (număr de telefon, adresă de e-mail, adresă), date privind autovehiculul selectat și opțiunea de finanțare, dealerul ales și valoarea taxei de rezervare, în vederea înregistrării cererii și transmiterii acesteia către dealerul ales.  


Aceste date sunt transmise direct către Distribuitorul alocat din rețeaua Jaguar & Land Rover, astfel încât acesta să dea curs solicitării dvs.


Temeiul prelucrării acestor date de către Premium Auto este reprezentat de interesul nostru legitim, conform art. 6 alin. (1), lit. f) din GDPR, de a eficientiza interacțiunea dvs. cu produsele și rețeaua de Distribuitori Jaguar Land Rover, atunci când vă manifestați intenția de a încheia un contract cu unul dintre distributorii din rețea. 


Separat, este posibil ca Distribuitorii să vă solicite (în scopuri proprii) anumite date cu caracter personal și informații pentru a soluționa în mod corespunzător solicitarea dvs. (spre exemplu, în legătură cu încheierea contractului cu acesta). Pentru detalii privind prelucrarea datelor dvs. de către Distribuitori, vă recomandăm să consultați notele de informare puse la dispoziție de către aceștia, în nume propriu.


În contextul interacțiunii cu rețeaua noastră de Distribuitori, prin intermediul acestora vă vom pune la dispoziție o notă de informare separată care explică prelucrarea datelor dvs. personale în procesul de vânzare și post-vânzare a produselor și serviciilor noastre.


Vă rugăm să aveți în vedere faptul că plata online este efectuată prin intermediul unui furnizor specializat în servicii de plată care se ocupă de procesarea plății taxei de rezervare. Acesta acționează în calitate de operator independent cu privire la prelucrarea datelor dvs. financiare introduse în platforma acestui furnizor (date privind cardul bancar, date privind tranzacția). Premium Auto și rețeaua de dealeri NU au acces la aceste date. Furnizorul de plăți online este certificat în domeniu, iar mai multe detalii cu privire la acesta puteți găsi prin accesarea paginii sale web: Stripe Privacy Center.


C.    LIVE CHAT


Atunci când ne contactați prin intermediul serviciului Live Chat plasat pe Website-urile noastre, vom prelucra anumite date personale pe care le introduceți în mod voluntar în chat, precum: date de identificare (numele, prenumele), date de contact (adresa de e-mail, numărul de telefon), alte date completate de dvs. referitor la întrebările sau solicitările dvs., sau orice date conținute de documentele pe care alegeți să le încărcați în chat. Vom prelucra aceste date personale pentru a comunica prin intermediul Live Chat-ului cu dvs. și pentru a vă sprijini în obținerea de informații despre produsele și serviciile noastre.


Temeiul legal al prelucrării este reprezentat de art. 6 alin. (1), lit. f) din GDPR, respectiv de interesul nostru legitim de a prelua și soluționa cererile dumneavoastră în mod eficient, respectiv de a face dovada îndeplinirii obligațiilor noastre legale cu privire la gestionarea cererilor transmise de Persoanele Vizate.


Pentru mai multe detalii privind prelucrarea datelor dvs. personale prin intermediul serviciului live chat puteți consulta nota de informare dedicată utilizării acestui serviciu, disponibilă aici: https://www.landrover.ro/nota-informare-live-chat / https://www.jaguar.ro/nota-informare-live-chat.


D.  INTERACȚIUNEA CU REȚEAUA DE DISTRIBUITORI/REPARATORI 


Solicitările dvs. vor fi înregistrate și atribuite prin intermediul sistemului nostru de lead management, iar interacțiunile dvs. cu reprezentanții Premium Auto, respectiv cu reprezentanții din rețeaua noastră de Distribuitori Jaguar & Land Rover vor fi gestionate în cadrul acestei platforme (spre exemplu, solicitările transmise, ofertele furnizate etc.), observând întregul proces de interacțiune cu aceștia, până la o eventuală vânzare. În acest sens vom prelucra datele dvs. de identificare (nume, prenume), date de contact (adresă e-mail, număr telefon), detalii privind cererea (spre exemplu, model autovehicul de interes), identificatori unici în cadrul aplicației de lead management, date privind interacțiunea cu Distribuitorii (data interacțiunii, observații redactate de distribuitori cu privire la procesul de vânzare, statusul solicitării dvs. etc.).


Prelucrăm datele dvs. în temeiul interesului nostru legitim, conform art. 6 alin. 1 lit. f) din GDPR, pentru a efectua analize privind interacțiunea cu produsele Jaguar & Land Rover, pentru a eficientiza activitatea de gestionare a solicitărilor din partea potențialilor clienți/clienți și de atribuire a lead-urilor (cereri pentru oferte, test drive etc.) în rețeaua noastră de Distribuitori ai produselor marca Jaguar & Land Rover, pentru a raporta către Producător statistici cu privire la interacțiunile cu produsele și serviciile Jaguar & Land Rover, dar și pentru a îmbunătăți experiența cu produsele și serviciile noastre.     


E.  COMUNICĂRI COMERCIALE ȘI SONDAJE DE SATISFACȚIE


Atunci când alegeți să completați formularele disponibile pe Website-urile noastre (e.g. formularul de test drive, cereri de ofertă, formularele de abonare la newsletter, alte formulare ce cuprind solicitări legate de produsele marca Jaguar & Land Rover sau formularele de consimțământ puse la dispoziție de noi direct) sau prin intermediul Distribuitorilor din rețeaua noastră, puteți opta pentru primirea de comunicări comerciale sau sondaje de satisfacție, transmise de către Premium Auto sau de către Producător (prin email, SMS, apel telefonic sau alte mijloace care nu implică un operator uman).


Premium Auto prelucrează datele cu caracter personal completate de dvs. în formularele aferente exprimării opțiunilor pentru marketing direct și/sau sondaje de opinie (respectiv: adresă e-mail, număr telefon) pentru următoarele scopuri:     


i.   transmiterea de comunicări comerciale, de către importatorul Premium Auto prin email, SMS, apel telefonic sau alte mijloace care nu implică un operator uman;  

ii.   transmiterea de comunicări comerciale, de către producătorul Jaguar Land Rover Ltd, prin email, SMS, apel telefonic sau alte mijloace care nu implică un operator uman;  

iii.   contactarea dvs. de către Premium Auto și/sau producătorul Jaguar Land Rover Ltd. în vederea participării la sondaje de satisfacție în legătură cu serviciile prestate sau produsele furnizate de către distribuitorii sau reparatorii (service) mărcilor Jaguar & Land Rover; în acest caz, vă putem contacta direct, sau prin intermediul unui furnizor specializat în efectuarea de sondaje, care acționează în numele nostru. În acest caz, în funcție de specificul sondajului, putem prelucra și numărul de șasiu (VIN), modelul autovehiculului și date tehnice, calificativele / răspunsurile furnizate în cadrul chestionarului de sondaj, id-ul unic alocat în platforma pe care o utilizăm, gradul de satisfacție, pentru a lua măsurile necesare în vederea îmbunătățirii experienței clienţilor cu produsele și serviciile Jaguar & Land Rover.


Conținutul comunicărilor comerciale și sondajele de opinie, pot avea ca obiect produse și servicii comercializate sub oricare din cele două mărci Jaguar sau Land Rover.


Toate activitățile menționate mai sus sunt realizate în temeiul consimțământului dvs., exprimat cu ocazia completării formularului privind marketing direct / sondaje, potrivit art. 6 alin. (1), lit. a) din GDPR.


Vă puteți retrage oricând consimțământul acordat, fără a afecta legalitatea prelucrărilor efectuate înaintea retragerii acestuia, prin accesarea secțiunii din Website-uri numită Acordare/ modificare consimtamant marketing & sondaje sau a linkurilor de dezabonare incluse la finalul mesajelor electronice primite, sau prin adresarea unei solicitări utilizând datele de contact menționate în această Notă de Informare.


Pentru a vă retrage consimțământul prin intermediul formularului online dedicat, este necesar să parcurgeți o serie de pași de autentificare ce presupun validarea adresei dvs. de e-mail cu care v-ați abonat inițial. De asemenea, prin aceeași metodă vă puteți rectifica sau actualiza datele de contact.


Retragerea consimțământului nu va afecta furnizarea produselor sau serviciilor pe care le-ați solicitat, însă ne va împiedica să vă mai transmitem comunicări comerciale cu privire la produsele și serviciile Jaguar & Land Rover, respectiv invitații pentru participarea la sondajele de satisfacție.


În vederea atingerii interesului nostru legitim de a vă furniza informații relevante conform solicitărilor dvs anterioare, dar și pentru a optimiza rezultatele campaniilor de marketing, vom prelucra și date cu privire la modelul de autovehicul Jaguar sau Land Rover pentru care a existat o manifestare a interesului, respectiv alte informații asociate cu cererile de ofertă transmise anterior (e.g. informații privind interacțiunile cu rețeaua de Distribuitori și produsele Jaguar&Land Rover, perioada de interes pentru achiziționarea unui autovehicul), potrivit art. 6 alin. (1), lit. f) din GDPR.


Conform GPDR, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv, inclusiv în cazul în care prelucrarea este întemeiată pe interesul legitim. Astfel, ne puteți adresa o solicitare prin utilizarea datelor de contact indicate în prezenta Notă de Informare.  


F. INTERACȚIUNEA CU PAGINILE NOASTRE DE SOCIAL MEDIA


În contextul utilizării platformelor de social media (Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn), prelucrăm datele dvs. în scopurile descrise mai jos.


i. Pentru a răspunde solicitărilor adresate de dvs. prin intermediul acestor platforme, prelucrăm datele dvs. de identificare (nume, prenume), detalii privind solicitările adresate în acest context, date de contact, în cazul în care solicitați comunicarea prin alte mijloace (număr de telefon, adresă de e-mail). Aceste date sunt prelucrate în interesul nostru legitim de a răspunde solicitărilor adresate, conform art. 6 alin. 1 lit. f) din GDPR;


ii. Atunci când administrăm paginile Jaguar & Land Rover create pe aceste platforme, prelucrăm interacțiunile persoanelor interesate de activitatea, produsele și serviciile noastre (comentarii, like-uri, tag, repost etc.), datele de identificare ale urmăritorilor (e.g. nume, prenume, nume de utilizator), potrivit art. 6 alin. (1), lit. f) din GDPR, în interesul nostru legitim de a utiliza astfel de pagini pentru asigurarea vizibilității și prezenței brand-urilor nostre în mediul online.


iii. Pentru realizarea de analize și statistici cu privire la opinia generală, prelucrăm feedback-ul exprimat în cadrul acestor platforme sau în alte medii on-line disponibile în spațiul public de către persoanele interesate de produsele și serviciile Jaguar & Land Rover, în temeiul interesului nostru legitim constând în îmbunătățirea experienței clienților și potențialilor clienți, astfel încât să răspundem cerințelor acestora, conform art. 6 alin. 1 lit. f) din GDPR.


G. ALTE COMUNICĂRI


Atunci când ne contactați în orice mod și comunicați direct cu noi, inclusiv în situația unor solicitări și sesizări în calitatea dvs. de Persoane Vizate, vom prelucra datele de identificare (numele şi prenumele), datele de contact (adresa de e-mail, numărul de telefon), detalii privind solicitările/sesizările adresate, respectiv orice alte date personale necesare în vederea soluționării solicitării dvs., inclusiv date cuprinse în documentele pe care alegeți să ni le transmiteți în contextul solicitării dvs.


Prelucrarea datelor are loc în interesul nostru legitim de a menține deschise canale de comunicare cu clienții/ potențialii clienți, respectiv interesul nostru legitim de a ne apăra drepturile și interesele și de a dovedi îndeplinirea obligațiilor noastre legale cu privire la gestionarea cererilor transmise de Persoanele Vizate,  conform art. 6, alin. (1), lit. f) din GDPR.


H. COOKIE-URI


  În cazul vizitării Website-urilor, vom prelucra datele dvs. cu caracter personal colectate prin module de tip cookies, în următoarele scopuri:


i. asigurarea securității Website-urilor, respectiv asigurarea funcționării acestora activând funcțiile de bază, sens în care prelucrăm adresa IP, date privind dispozitivul, data și ora accesării, tipul browser-ului; această prelucrare este efectuată în temeiul interesului nostru legitim pentru a asigura securitatea și funcționarea Website-urilor nostre, conform art. 6 alin. 1 lit. f) din GDPR;


ii. în cazul în care doriți să utilizați harta pusă la dispoziție de Google pentru calcularea traseului de la locația dvs. către unul dintre Distribuitorii din rețeaua noastră, vor fi prelucrate şi date privind locația. Vă puteți exprima opțiunea de a acepta sau nu prin intermediul modulului cookie disponibil pe Website-uri; în acest caz prelucrarea se va face  în temeiul consimțământului dvs. exprimat prin modulul cookie, conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR;


iii. analizarea interacțiunii dvs. cu Website-urile, în scopuri statistice, pentru a înțelege modul în care vizitatorii interacționează cu acestea, sens în care prelucrăm identificatori unici, adresa IP, acţiunile din Website-uri, date privind dispozitivul, data și ora accesării, tipul browser-ului; această prelucrare are loc doar în măsura în care v-ați exprimat consimțământul prin intermediul modulului cookie disponibil pe website-urile noastre cu privire la cookie-urile pentru statistici, în temeiul art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR;


iv. pentru furnizarea de publicitate personalizată, prelucrăm idenficatori unici, adresa IP, informații privind genul, categoria de vârstă, interese, informații privind zona geografică, informații privind dispozitivul, interesele dvs. asociate brand-urilor noastre; (spre exemplu, vă putem furniza conținut publicitar cu privire la produse sau servicii față de care ați manifestat interes atunci când ne-ați vizitat Website-urile, prin intermediul tool-urilor de marketing Meta, Google); această activitate de prelucrare este desfășurată doar în măsura în care v-ați exprimat consimțământul prin intermediul modulului cookie disponibil pe Website-ul respectiv cu privire la cookie-urile de marketing, în temeiul art. 6 alin. 1 lit. f) din GDPR.


Puteți găsi mai multe detalii despre utilizarea modulelor cookies și prelucrarea datelor personale în legătură cu acestea în Politica privind Cookie-urile (Cookies | Terms &Conditions | Jaguar's Cookie Tracking Policy | Jaguar Romania SAU COOKIES| Land Rover).


Pentru modificarea opțiunilor dvs. în ceea ce privește cookie-urile, puteți accesa oricând modulul cookie apăsând acest buton   disponibil în partea din stânga-jos a fiecărui Website sau accesând secțiunea ”cookie preferences”/”change cookie settings” existentă în acesta.


I. ALTE SCOPURI 


În plus și în completarea celor arătate anterior, vom putea prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal indicate mai sus și în scopurile descrise în cele ce urmează:  


i.          în vederea asigurării securității sistemelor, rețelelor și echipamentelor utilizate, respectiv pentru asigurarea mentenanței acestora, atunci când este cazul; prelucrarea este efectuată în temeiul art. 6 alin. 1 lit. f) din GDPR, în vederea atingerii interesului nostru de a asigura securitatea și buna funcționare a sistemelor, echipamentelor și rețelelor.


ii.          în vederea elaborării unor statistici și raportări având drept scop dezvoltarea și îmbunătățirea produselor și serviciilor noastre, eficientizarea modului în care operăm, optimizarea proceselor, centralizarea operațiunilor și menținerea unor baze de date interne, analizarea și minimizarea riscurilor la care se expune compania în legătură cu punerea la dispoziție a serviciilor si produselor; prelucrarea este efectuată în temeiul interesului nostru legitim de a asigura eficiența, continuitatea şi îmbunătățirea afacerii, conform art. 6 alin. 1 lit. f) din GDPR.


iii.          pentru respectarea obligațiilor legale prevăzute de lege în sarcina noastră (spre exemplu, obligațiile prevăzute de legislația fiscală, obligațiile de arhivare, obligații în materia protecției datelor etc.), inclusiv raportarea către anumite instituții și/sau autorități publice; prelucrarea este efectuată în vederea respectării obligațiilor legale pe care le avem, în temeiul art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR.


iv.          pentru apărarea, exercitarea sau constatarea unor drepturi, respectiv soluționarea disputelor; prelucrarea este efectuată în temeiul interesului nostru legitim de a solicita constatarea unor drepturi, de a ne exercita sau apăra drepturile, conform art. 6 alin. 1 lit. f) din GDPR.  


v.          efectuarea unor controale de risc asupra procedurilor și proceselor companiei, precum și realizarea de audituri sau investigații ale companiei. Prelucrarea este efectuată în temeiul interesului nostru legitim de a asigura o gestionare corectă a activității, dar și de a respecta contractul încheiat cu Producătorul, conform art. 6 alin. 1 lit. f) din GDPR.


Vă rugăm să aveți în vedere că, în cazul în care vom intenționa să prelucrăm datele cu caracter personal în alte scopuri decât cele pentru care le-am colectat inițial și care nu sunt scopuri compatibile ori conexe scopurilor inițiale, vă vom informa în prealabil și vă vom furniza toate informațiile relevante, prelucrarea subsecventă făcându-se numai în măsura în care există un temei legal pentru efectuarea ei, inclusiv îndeplinirea principiilor de legalitate.  


V.     UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR PLUG-IN/ SITE-URI TERȚE


Puteți accesa link-urile plasate pe Website-urile nostre către prezentările pe care le încărcăm pe pagina noastră de Facebook, Instagram, YouTube și LinkedIn. În acest caz, rețelele sociale respective ar putea desfășura prelucrări cu privire la anumite date cu caracter personal care vă aparțin. Aceste rețele de socializare acționează ca operatori de date cu caracter personal independenți și au propriile politici privind modul în care prelucrează datele cu caracter personal, inclusiv prin intermediul modulelor cookie. Vă recomandăm să consultați în acest sens politicile de confidențialitate regăsite pe aceste platforme sau site-uri.


Meta (Facebook & Instagram) - Meta Privacy Policy - How Meta collects and uses user data | Privacy Center | Manage your privacy on Facebook, Instagram and Messenger | Facebook Privacy


Youtube - Cum protejează YouTube confidențialitatea datelor - Cum funcționează YouTube


LinkedIn - https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy


VI.   UTILIZAREA APLICAȚIILOR ȘI WEBSITE-URILOR PUSE LA DISPOZIȚIE DE CĂTRE PRODUCĂTORUL JAGUAR LAND ROVER


Atunci când alegeți să utilizați link-urile care conduc la aplicațiile puse la dispoziție de către Producător (e.g. InControl, IGuide, Jaguar Remote, Jaguar Charging, actualizare hărți etc.) şi/sau website-urile gestionate de Producător , vă rugăm să accesați și să citiți politicile de confidențialitate elaborate și puse la dispoziție de către Producător, în calitate de Operator Independent (cum ar fi, spre exemplu pentru Aplicația Incontrol - MyJaguar InControl). Vă rugăm să aveți în vedere faptul că Premium Auto nu are control asupra acestora și nu este implicat în gestionarea modului în care sunt prelucrate datele cu caracter personal prin intermediul acestor aplicații și website-uri.    


VII. DESTINATARII DATELOR


Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite, strict în măsura în care este necesar pentru scopurile detaliate anterior sau în cazurile în care acest lucru este cerut de lege sau când avem un interes legitim temeinic justificat, către următoarele categorii de destinatari care pot avea calitatea de operatori independenți/operatori asociați sau persoane împuternicite, după cum urmează:


a.      Entitățile implicate în mod direct/indirect în furnizarea produselor și serviciilor noastre, precum Producătorul auto Jaguar Land Rover Ltd., care are acces la informații, în scopul coordonării activităților principale și conexe comercializării produselor și serviciilor marca Jaguar & Land Rover, respectiv Distribuitorii din rețeaua Jaguar & Land Rover în România.


b.     Alți furnizori de servicii, cum ar fi:


●       servicii de administrare și consultanță în afaceri (ITH Management Office S.R.L.);

●       servicii privind protecția datelor cu caracter personal;

●       servicii de dezvoltare și asigurare a suportului tehnic și a mentenanței sistemelor informatice;

●       servicii de securitate cibernetică;

●       serviciul Live Chat, furnizor ce asigura suportul tehnic și de mentenanță;

●       servicii de auditare a securității și de securizare a infrastructurii informatice;

●       servicii de comunicare electronică;

●       servicii de telefonie și internet;

●       servicii de marketing;

●       servicii de arhivare;

●       servicii de audit;

●       soluții software, platforme sau alte sisteme informatice, cum ar fi acelea destinate gestionării informațiilor colectate prin Website-uri, platforme de marketing etc.;

●       servicii de realizare de sondajelor de satisfacție;

●       servicii de cloud/ hosting;

●       servicii de marketing (e.g. agenții media);

●       furnizorul sistemului informatic de gestionare a activității de vânzări și a evidențelor privind opțiunile exprimate pentru comunicări comerciale (marketing direct) și sondaje, respectiv alți furnizori de platforme sau sisteme informatice;

●       platforme de social media și streaming: -        Meta (Facebook & Instagram)

- Meta Privacy Policy - How Metacollects and uses user data | Privacy Center | Manage your privacy on Facebook,Instagram and Messenger | Facebook Privacy

-        Youtube - Cumprotejează YouTube confidențialitatea datelor - Cum funcționează YouTube

-        LinkedIn - https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy


c.     Consultanți externi pe care îi contactăm în situații specifice (spre exemplu, avocați, consultanți, experți);


d.     Autorități și organisme publice, respectiv organe de cercetare și instanțe de judecată sau instituții cu competențe în realizarea de inspecții și controale asupra activității și activelor operatorului, în măsura în care transmiterea datelor către aceștia este impusă de lege și/sau este necesară în caz de litigiu sau de soluționare a unei dispute, precum și în cazul unor controale în care avem obligația de a le pune la dispoziție (spre exemplu, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal);


e.      Persoane expres indicate de dumneavoastră;


f.       Terți achizitori, în măsura în care activitatea noastră sau a oricărui Distribuitor ar fi transferată (în totalitate sau parțial), iar datele Persoanelor Vizate ar fi legate în mod inerent de activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții.


Datele cu caracter personal pe care Premium Auto le divulgă terților sunt limitate la informațiile minime, în funcție de necesitatea dezvăluirii acestora și cu impunerea în sarcina terților a anumitor obligații raportat la prelucrarea datelor, precum obligația de a nu utiliza datele cu caracter personal în niciun alt scop decât cel pentru care le-au fost dezvăluite.   


VIII.  TRANSFERURI CĂTRE ȚĂRI TERȚE SAU ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE


Ca regulă, nu vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în afara Spațiului Economic European. În situații de excepție și doar dacă este necesar, transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal în afara Spațiului Economic European se va face doar cu aplicarea unor măsuri de protecție adecvate conform prevederilor legale specifice în materia protecției datelor cu caracter personal și cu informarea dumneavoastră corespunzătoare.


Cu titlu de excepție, datele pot fi transferate către Producătorul autovehiculelor Jaguar Land Rover Ltd. al cărui sediu social se află în Marea Britanie. Acest transfer îndeplinește cerințele prevăzute de art. 44 și următoarele din GDPR având în vedere Decizia Comisiei Europene din data de 28.06.2021 privind Caracterul Adecvat al Nivelului de Protecție oferit de Marea Britanie. Această decizie poate fi consultată accesând website-ulComisiei Europene.


De asemenea, în mod excepțional, datele pot fi transferate către subîmputerniciți ai furnizorului soluției Live Chat, aflați pe teritoriul SUA. În cazul unui astfel de transfer siguranța datelor cu caracter personal este asigurată de Decizia Comisiei Europene din data de 10.07.2023 privind Caracterul Adecvat al Nivelului de Protecție a datelor, oferit de noul cadru legal de transfer către SUA – Data Privacy Framework. Această decizie poate fi consultată accesând website-ulComisiei Europene.


IX.   DURATA PRELUCRĂRII DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL


Datele cu caracter personal indicate în secțiunile de mai sus vor fi prelucrate doar pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor menționate în prezenta Notă de Informare.


Ulterior, vom elimina sau șterge datele cu caracter personal din sistemele și evidențele noastre și/sau vom lua măsuri pentru a le anonimiza, astfel încât să nu mai puteți fi identificați. De asemenea, vom lua toate măsurile rezonabile pentru a asigura ștergerea datelor cu caracter personal transmise terților sau devenite publice în scopurile menționate anterior.

Astfel, perioadele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt următoarele:


a.      În cazul în care ne adresați o solicitare, vom prelucra datele dvs. pe toată perioada soluționării cererii dvs., precum și pe o perioadă de 3 ani de la data ultimei interacțiuni, atât în vederea realizării unor analize statistice și raportări, cât și pentru a ne apăra în cazul unor dispute.  

Atunci când interacțiunea se concretizează în achiziționarea unui autovehicul sau în contractarea unor servicii din rețeaua de Distribuitori, prin intermediul acestora vă vom pune la dispoziție o notă de informare separată care explică prelucrarea datelor dvs. personale în calitate de client şi durata păstrării acestora. În situația în care vor exista vânzări directe, de asemenea Premium Auto vă va informa în mod corespunzător la momentul colectării datelor necesare în vederea derulării raporturilor contractuale.  


b.     Atunci când alegeți să vă exprimați consimțământul pentru primirea de comunicări comerciale sau pentru sondaje generale, acesta este valabil pentru o perioadă de 5 ani sau până la momentul la care decideți retragerea consimțământului (în funcție de care moment intervine primul). Dovada consimțământului exprimat şi perioada de valabilitate a acestuia, respectiv comunicările efectuate și datele utilizate în acest sens vor fi stocate pentru o perioadă de încă 3 ani de la data expirării valabilității / retragerii consimțământului, în temeiul interesului nostru legitim pentru a demonstra respectarea cerințelor legislației aplicabile prelucrării datelor personal și comunicărilor electronice. Când se apropie data expirării valabilității opțiunilor exprimate, vă vom putea contacta pentru a vă solicita actualizarea preferințelor.


c.      Atunci când interacționați cu paginile noastre de social media, interacțiunile, postările, comentariile de pe pagina noastră vor fi păstrate până la momentul la care vă exercitați opțiunea de ștergere, dar nu mai târziu de 5 ani de la data postării.


d.     În ceea ce privește datele colectate prin intermediul cookie-urilor, acestea se păstrează pe durata definită, în fiecare caz în parte, în secțiunea Politica privind utilizarea Cookie-urilor (Cookies | Terms &Conditions | Jaguar's Cookie Tracking Policy | Jaguar Romania SAU COOKIES | Land Rover).


e.      În ceea ce privește realizarea auditurilor, verificărilor și raportărilor, vom păstra datele cu caracter personal cuprinse în documentația relevantă pe întreaga durată de derulare a acestora, la care se adaugă termenele de prescripție aplicabile (spre exemplu, termenul general de prescripție de 3 ani, termenele de prescripție impuse de legislația specială, cum ar fi legislația financiar – contabilă, în cazul datelor cu relevanță din punct de vedere contabil care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară și care se păstrează în arhivă timp de 10 ani de la data de 1 iulie a anului următor celui încheierii ultimului exerciţiu financiar în care au fost întocmite ultimele situaţii financiare în care se reflectă executarea contractului/actului juridic, astfel: o perioadă de 5 ani pentru respectarea obligaţiei legale de păstrare conform art. 25 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările ulterioare, la care adăugăm încă o perioadă de 5 ani în considerarea art. 28, alin. (21) din acelaşi act normativ, în interesul legitim al entităţii de a păstra dovada înregistrărilor contabile care au stat la baza datelor din bilanţ şi contul rezultatului exerciţiului financiar şi pentru analiza gestionării arhivelor. Documentele financiar-contabile (contractele, facturile, documentele care stat la baza înregistrărilor contabile, etc) care atestă proveniența unor bunuri cu durată de viață mai mare de cinci ani vor fi păstrate pentru încă o perioadă de 10 ani de la data la care a expirat durata de viață utilă a acestora: o perioadă de 5 ani pentru respectarea obligaţiei legale de păstrare conform art. 25 alin. (1) din Lege contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările ulterioare, Ordinul MFP 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, modificat prin Ordinul MF nr. 1447/2023, plus o perioadă de 5 an justificată de interesul legitim al Societăţii, conform art. 6, alin. (1), lit f) din RGPD, în scopul analizei gestionării arhivelor).


f.       Datele cu caracter personal prelucrate în contextul unor dispute, litigii sau concilieri vor fi păstrate peste duratele menționate la punctul anterior, până la soluționarea acestora, dar și ulterior, conform termenelor de prescripție aplicabile, la care se adaugă, după caz, termenele prevăzute la lit. e de mai sus.


*Cu excepția cazului în care este necesar să fie protejate interesele noastre legitime sau intervin modificări legislative ale obligațiilor legale de păstrare. În astfel de cazuri, vom acționa conform legii, inclusiv în ceea ce privește informarea dvs.


Odată ce perioadele de prelucrare indicate mai sus expiră, iar Premium Auto nu mai are motive legale sau legitime de a vă prelucra datele cu caracter personal, datele vor fi șterse în conformitate cu procedurile Premium Auto, care pot implica anonimizarea sau distrugerea acestora. De asemenea, vom lua toate măsurile rezonabile pentru a asigura ștergerea datelor cu caracter personal transmise terților sau devenite publice în scopurile menționate în prezenta Notă de Informare.  


X.   DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ PRIVIND DATELE CU CARACTER PERSONAL


1.      Dreptul de a fi informat. Conform art. 13 si art. 14 din GDPR, aşa cum se întâmplă prin intermediul acestei Note de Informare.

2.      Dreptul de acces la date. Conform art. 15 din GDPR, aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de noi și, în caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal și condițiile în care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri în acest sens, prin orice canal de comunicare: poştă, e-mail, curier, altele.

3.      Dreptul la rectificarea datelor. Prin exercitarea acestui drept puteți solicita rectificarea/corectarea şi/sau completarea fără întârzieri nejustificate a datelor cu caracter personal inexacte și/sau incomplete. Dacă observaţi că unele dintre datele dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil, utilizând datele de contact menționate în partea introductivă a prezentei Note de Informare.

4.      Dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat. Aveți dreptul de a ne cere, iar noi avem obligația de a șterge fără întârzieri nejustificate datele cu caracter personal prelucrate, în următoarele cazuri:

●       datele dumneavoastră cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

●       v-ați retras consimțământul în baza căruia are loc prelucrarea, în conformitate cu art. 6, respectiv art. 9 din GDPR și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

●       vă opuneți prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) din GDPR şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea sau vă opuneți prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (2) din GDPR;

●       datele dumneavoastră cu caracter personal ar fi fost prelucrate de noi în mod nelegal;

●       datele dumneavoastră cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care ne revine în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenţa căruia ne aflăm.


Putem refuza solicitarea de ștergere a datelor şi atunci când:


●       prelucrarea este necesară pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;

●       prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale aplicabile;

●       din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice, în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) literele (h) şi (i) şi cu articolul 9 alineatul (3) din GDPR;

●       prelucrarea este necesară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în condițiile GDPR, în măsura în care exercitarea dreptului poate face imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective;

●       prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.


5.      Dreptul la restricționarea prelucrării. Restricționarea prelucrării datelor înseamnă că, exceptând stocarea, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi păstrate, dar pot fi prelucrate numai cu consimțământul dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție sau pentru protecția drepturilor altei persoane fizice sau juridice ori din motive de interes public al UE sau al unui stat membru al UE. Acest drept se aplică în cazul în care:

●       dumneavoastră contestați exactitatea datelor cu caracter personal,

●       prelucrarea este nelegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea prelucrării,

●       nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră solicitați să vă fie păstrate pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță,

●       v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.


6.      Dreptul de a vă opune prelucrării (dreptul de opoziţie)

Dreptul la opoziție este dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrării datelor personale din motive legate de situația particulară în care se află și se aplică prelucrărilor necesare pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul sau atunci când (i) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de un terț; (ii) atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct; (iii) dacă datele sunt prelucrate în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini din motive de interes public.


Aveți dreptul ca, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, să vă opuneți prelucrării efectuate în scopul intereselor noastre legitime, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime pentru a prelucra datele dumneavoastră, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.


Vă rugăm totodată să aveți în vedere că vă puteți opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele care vă vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, inclusiv în ceea ce privește crearea de profiluri în acest scop.  


7.      Dreptul la portabilitate. Semnifică dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal, pe care ni le-ați furnizat în scopurile arătate, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a cere să trimitem aceste date unui alt operator (doar dacă această transmitere este fezabilă din punct de vedere tehnic), în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract și prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

8.      Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată. Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează în mod similar, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară pentru executarea contractului sau este permisă de lege sau are la bază consimțământul dumneavoastră explicit.


9.      Dreptul de a vă retrage consimțământul

Acest drept este aplicabil în cazul în care datele dumneavoastră se prelucrează ca urmare a consimțământului exprimat. Vă rugăm să consultați Secțiunea D si G pentru detalii referitoare la mecanismele dedicate de retragere a consimțământului. De asemenea, aveți posibilitate în orice moment:


Să transmiteți un email la adresa: dataprotection@jaguarlandrover.ro;


Să transmiteți solicitarea prin poștă la adresa: Șoseaua Nordului, nr. 24-26, Sector 1, București.


Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Retragerea consimțământului privind prelucrarea datelor dvs. personale are ca efect încetarea prelucrării.  


10.      Dreptul de a depune o plângere


Fără a vă afecta dreptul dumneavoastră de a contacta în orice moment Autoritatea Publică de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, vă rugăm să ne contactați în prealabil, în legătură cu exercitarea drepturilor dumneavoastră menționate mai sus.


Dacă considerați că nu v-am rezolvat toate solicitările sau sunteți nemulțumit de răspunsurile noastre, puteți contacta Autoritatea Naţională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – ANSPDCP, pentru a depune o plângere folosind următoarele date de contact:

●       sediu: București, Bdul Gen. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, CP 010336,

●       telefon: +40.318.05.92.11,

●       fax: +40.318.05.96.02, 

●       e-mail: anspdcp@dataprotection.ro,  

●       website: www.dataprotection.ro sau vă puteți adresa cu o plângere instanţei de judecată competente.  


Vă rugăm să aveți în vedere următoarele aspect legate de exercitarea drepturilor dumneavoastră în calitate de Persoane Vizate:


●       Perioada de timp: Vom încerca să vă soluționam cererea în termen de o lună, termen care poate fi prelungit la două luni din motive specifice legate de complexitatea cererii. În toate cazurile, dacă acest termen este prelungit, vă vom informa cu privire la durata prelungirii și motivele care au condus la aceasta.

●       Identificarea: Vă rugăm să ne furnizați datele necesare identificării dumneavoastră (nume, prenume, adresă de e-mail), cu mențiunea că, în măsura în care nu vă putem identifica doar în baza acestor informații, vă vom solicita să ne furnizați informații suplimentare care să permită identificarea dvs.


XI.  SECURITATEA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL


Depunem în mod constant eforturi rezonabile pentru a proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor măsuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau ștergerii neautorizate a datelor, precum și a altor riscuri similare.


Aplicabilă de la 28.06.2024